1 Nagamani Jesinthan 9 A
2 Suthaharan Branavasuthan 8A, B
3 Mohana Kanenthirakumaran 8A, B
4 Pavanithy  Nirmalasingam 8A, B
5 Tharshika Sabaratnasinghe 8A, B
6 Prapaharan Prathees 7A, B, C
7 Pavananthan Sutharshan 7A, B, C
8 Janani Sountharajah 7 A. B, C
9 Thirushelvam Mathusan 6A, B, 2 C
10 Nishotha Nanthakumar 6A, 2B, S
11 Asvini Skantharajah 6 A, B, 2C
12 Anojah Sathiyaseelan 6 A, 2 B, C
13 Thanusha Balasingam 5A, B, 3C
14 Bavitha Puvaneswaran 5A, 4B
15 Thirukumaran Sutharshanan 5A, 4 B
16 Kulenthiran Thaneshan 5A, 3B, C
17 Kobiga Balasubramaniyam 5A, 2B, 2C
18 Malarvili Lingeswaran 4 A, 3 B, C, S
19 Theivagi Manoharan 4A, 3B, 2C
20 Vanaraj  Sharoohan 3A, B, 5 C
21 Nishanthy Sathankumar 3A, B, 4C, S
22 Paramsothy Sarankhan 3A, 4B, 2C
23 Ilakkiya Rajendran 3A, 3B, 3C
24 Nagesh Sugeepan 3A, 3B, 2C
25 Victor Jeyakumar Vasanth Godfrey 3 A, 5B, C
26 Paviththa Thiraviyarajah 3 A, 3B, 2C, S
27 Kangesar Nagalojan 3 A, 3 B, 2 C, S
28 Thevarasa Stalin Nalinraj 3 A, 2B,  C, 3 S
29 Suntharamoorthy Sivakaran 3 A, 2 B, 3 C