இம்முறை க.பொ.த (உ.த) பரீட்சைக்குத் தோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கு பல்தேர்வு வினாக்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட பாடங்களுக்குரிய பல்தேர்வு வினாக்களுக்கான மாதிரிப் பரீட்சைகள் இயங்கு நிலை இணைய வழிப் பரீட்சையாக (LMS) நடத்துவதற்கு ஆயத்தங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. எதிர்வரும் புதன்கிழமை (29.04.2020) அன்று நேரசூசி வெளியிடப்படும். அதனடிப்படையில் பரீட்சைகள் நடைபெறவுள்ளன. பரீட்சை நடைபெற்று முடிந்ததும் புள்ளிகளையும், சரியான விடைகளையும் பின்னூட்டல்களையும் பெறும் வகையில் இப் பரீட்சை முறை திட்டமிடப்படுகின்றது. எனவே மாணவர்கள் தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றோம்